Polaroids: Small Talk (Beth Jeans Houghton – Du Blonde)

Polaroids: Small Talk (Beth Jeans Houghton – Du Blonde)
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals colour film]

 

 

 

(Broadcast, Glasgow – 20/02/2019)

Polaroids: Du Blonde

Polaroids: Du Blonde (Broadcast, Glasgow – 20/02/2019)
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals colour film]

Du Blonde (02 abc, Glasgow – 29/05/2018)

Thurston Moore @ The Arches #tb

Thurston Moore @ The Arches, Glasgow 28/11/2011 #tb

thurston moore (1)

thurston moore (2)

thurston moore (4)

thurston moore (5)

thurston moore (6)

thurston moore (7)

thurston moore (8)

thurston moore (9)

“Yeah, yeah, yeah, yeah
I wanna be your Thurston Moore”

Sleater-Kinney

Polaroids: Lightning Bolt

Polaroids: Lightning Bolt (Broadcast, Glasgow – 24/08/2018)
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals colour film]