Polaroids:  Kitty Proud Triptych

Polaroids:  Kitty Proud Triptych
[Camera: Polaroid SLR 680 –   Polaroid Originals monochrome film]
Polaroids: Slave To You All Triptych

Polaroids: Slave To You All Triptych
[Camera: Polaroid SLR 680 –   Polaroid Originals monochrome film]