• Polaroids
 • Polaroids: Biwicchen Triptych

  • Share on Tumblr

   Share on TumblrPolaroids: Biwicchen Triptych [Camera: Polaroid SLR680 –  expired Polaroid Originals film]  Share on Tumblr

  • Share on Tumblr
 • Polaroids
 • Polaroids: One Way Mirror

  • Share on Tumblr

   Share on TumblrPolaroids: One Way Mirror [Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals colour film]    Share on Tumblr

  • Share on Tumblr