Polaroids: The Red Triptych

Polaroids:  The Red Triptych
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals film]
Model – @gothisitus

 

Polaroids: Vote

Polaroids: Vote
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals film]

 

register to vote

Polaroids: Blush

Polaroids: Blush
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals film]

 

Polaroids: “Art” Models Wanted

Polaroids: “Art” Models Wanted
[Camera: Polaroid SLR 680 –  Polaroid Originals film]